Kūno lavinimo studijos "Body&Soul" taisyklės lankytojams

 

 1. Visi asmenys, norintys naudotis Kūno lavinimo studijos "Body&Soul" (toliau- Studija) paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo atidžiai susipažinti su Studijos Taisyklėmis patvirtinant tai savo parašu ar specialioje anketoje internete. Lankytojui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti tai savo parašu ar anketoje internete, Studija pasilieka teisę neleisti pradėti naudotis Studijos paslaugomis. Už nepilnamečius asmenis nuo 7-15 metų amžiaus pasirašo jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir pats nepilnametis Lankytojas, tuo patvirtindami, kad nepilnamečio Lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Studijos paslaugomis, nepilnametis Lankytojas susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Lankytojo Studijai bei tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už jo tinkamą elgesį Studijoje bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą. Lankytojų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 2. Lankytojai, norintys naudotis Studijos paslaugomis, turi įsigyti vienkartinę apsilankymo paslaugą arba įsigyti terminuotą abonementą (toliau – Abonementas).

 3. Lankytojo asmeniniai ir kontaktiniai duomenys užregistruojami sistemoje- anketoje internete, kurioje išreiškia ir savo sutikimą, jog asmens duomenys būtų tvarkomi ir saugomi šiose Taisyklėse nurodytu tikslu. Lankytojo asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

 4. Prieš pradedant lankytis Studijoje, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę, pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Studijoje, tenka Lankytojui. Studija neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Studijos kaltės.

 5. Paslaugų kaina:
  - 4 kartai/kalendorinis mėnesis- 35 Eur;
  - 8 kartai/kalendorinis mėnesis- 60 Eur;
  - 4 kartai/kalendorinis mėnesis (vaikų joga/oro joga)- 30 Eur;
  - 8 kartai/kalendorinis mėnesis (vaikų joga/oro joga)- 55 Eur;
  - Neribotas lankymasis/kalendorinis mėnesis- 99 Eur;
  - Vienkartinis apsilankymas neturintiems abonemento- 15 Eur;
  - Vienkartinis papildomas apsilankymas turintiems abonementą- 10 Eur;
  - Privačios 1 pamokos kaina- 30 Eur.

 6. Abonemento galiojimo laikas yra vienas pilnas kalendorinis mėnesis, per kurį Lankytojas turi išnaudoti savo abonementą, lankydamas bet kuriuos Studijos vykdomus užsiėmimus Lankytojui patogiu metu pagal Studijos tvarkaraštį, skelbiamą www.bodysoul.lt. Neišnaudotas abonementas ar vienkartinis užsiėmimas į kitą kalendorinį mėnesį neperkeliamas ir pinigai negrąžinami.

 7. Už užsiėmimų abonementus sumokama grynais pinigais arba bankiniu pavedimu į nurodytą sporto trenerės/jogos mokytojos banko sąskaitą ne vėliau nei iki pirmo užsiėmimo einamąjį mėnesį. Studija turi teisę nepriimti Lankytojo į užsiėmimą, jei nėra už jį apmokėta. Už vienkartinį apsilankymą užsiėmime sumokama Studijai iki užsiėmimo pradžios grynais pinigais ar bankiniu pavedimu.

 8. Abonementas galioja tik vienam asmeniui ir perduoti jo kitam asmeniui negalima.

 9. Studija nedirba sekmadieniais ir švenčių dienomis, tikslus tvarkaraštis skelbiamas www.bodysoul.lt. Studija pasilieka teisę keisti grupinių užsiėmimų tvarkaraštį apie tai pranešus Lankytojams el. Paštu ir www.bodysoul.lt prieš 1 kalendorinį mėnesį nuo naujo tvarkaraščio įsigaliojimo dienos.

 10. Užsiėmimui būtina registruotis trumpąją žinute tai jogos mokytojai pas kurią lankysitės pagal nurodytą tvarkaraštį: Renata 865677724, Ingrida 865977283, nurodant: vardą, pavardę, dieną, laiką ir užsiėmimo pavadinimą, likus nemažiau nei 1 val. iki užsiėmimo. Registracija laikoma patvirtinta tik gavus iš studijos atgalinį sms, kad registracija patvirtinta arba jei vietų nėra, pasiūlymą apie kitus laisvus laikus.

 11. Užsiėmimą galima atšaukti likus 6 valandoms iki jo trumpąją žinute tai jogos mokytojai pas kurią registravotės pagal nurodytą tvarkaraštį: Renata 865677724, Ingrida 865977283. Nepranešus laiku ar iš viso, užsiėmimas užskaitomas kaip sudalyvautas. Atšaukus užsiėmimą šiose taisyklėse nustatyta tvarka, jį galima išnaudoti bet kuriam Studijos užsiėmimui, bet tik tą kalendorinį mėnesį, kurį užsiėmimas buvo atšauktas.

 12. Lauko viršutinius drabužius bei batus Lankytojai palieka Studijos koridoriuje tam skirtoje vietoje, būtina kišenėse nepalikti vertingų daiktų. Asmeninius daiktus Lankytojai palieka Studijos persirengimo kambaryje. Studija neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti ir rasti Lankytojo daiktai saugomi Studijoje iki 30 dienų.

 13. Studijoje yra visos priemonės reikalingos užsiėmimams, tačiau Lankytojas gali atsinešti ir savas pvz.: sportui skirtą kilimėlį, apklotą ir pan.

 14. Vaikai iki 15 metų imtinai, įsigiję Lankytojo Abonementą ar vienkartinio apsilankymo paslaugą, įleidžiami tik su tėvų ar už jį pilnai atsakingų suaugusių asmenų (globėjų, rūpintojų) sutikimu, patvirtinamu parašu ir pirmą kartą lankantis įleidžiami tik su jį lydinčiu asmeniu. Nuo 16 iki 17 metų imtinai asmenys įleidžiami su tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišku sutikimu. Sutikimas pasirašomas Studijoje.

 15. Lankytojai Studijos patalpose privalo: dėvėti tik sportui skirtus drabužius bei avėti sportui tinkamą ir švarią (ne lauko) avalynę (tik FitBokso užsiėmimo metu ), jogos užsiėmimų metu Lankytojai būna basi arba su kojinėmis; nerekomenduojama avėti sportinių batelių plokščiais ar plonais padais (FitBokso treniruotėse); naudoti Studijos inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Pasibaigus užsiėmimui palikti švarų ir tvarkingą kilimėlį nuvalant jį specialiomis priemonėmis, esančiomis Studijoje; netrukdyti kitiems Studijos Lankytojams užsiėmimo metu: nekalbinti jų, netaisyti, netreniruoti, o kilus klausimams kreiptis į užsiėmimo trenerį/mokytoją.

 16. Užsiėmimų metu draudžiama turėti maisto burnoje (saldainių, kramtomosios gumos ir pan.).

 17. Užsiėmimo metu nemūvėti ir nesegėti papuošalų, užsiėmimui skirti rūbai turėtų nevaržyti judesių, netrukdyti užsiėmimo metu pvz.: raišteliai, užtrauktukai, kabliukai, sagos ir pan.

 18. Užsiėmimo metu nenaudoti kvepalų ir makiažo, kuris gali palikti pėdsakus ant Studijos inventoriaus.

 19. Likus iki užsiėmimo mažiau nei 2 val. rekomenduojama nevalgyti ir negerti gazuotų gėrimų arba užkąsti tik lengvai virškinamą maistą.

 20. Lankytojams Studijos patalpose draudžiama: būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų; fotografuoti ar filmuoti be Studijos raštiško leidimo; įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti, platinti reklamą, naudotis mobiliuoju telefonu, taip pat privaloma išjungti telefono garsą.

 21. Pavėlavę į grupinį užsiėmimą daugiau nei 5 minutes, neįleidžiami į salę. Prašome atvykti į užsiėmimą ne vėliau nei 10 min. iki jo pradžios.

 22. Lankytojams galima atsinešti vandenį tik nedūžtančiuose buteliuose/gertuvėse.

 23. Studija turi teisę Lankytojams, nesilaikantiems šių Taisyklių, nutraukti bei nepratęsti Abonemento galiojimo ir Lankytojo, pažeidusio šias Taisykles, neįleisti į Studijos patalpas. Apie tai Lankytoją Studija informuoja el.paštu.